РАДИК – СИСТЕМИ е специјализиран системски интегратор. Ние нудиме услуги, решенија и производи кои ја искористуваат технологијата за да го зајакнат вашиот бизнис. Нашите експерти препорачуваат, распоредуваат и интегрираат најсовремени ИТ решенија за да одговараат на вашите деловни потреби и да обезбедат неспоредлива техничка поддршка.

software development
Развој, поддршка и одржување на софтвер со целосна грижа.
GIS software
Динамичен развој на веб-апликации за ГИС и слободен ГИС софтвер за мапирање.
web application development

Радик – Системи нуди услуги и решенија за развој на веб-апликации со слободен софтвер.

hytera
Радик – системи нуди консалтинг за стратегија и технологија, дизајн на систем, радио планирање, инженерски услуги, софтверски решенија и хардверски системи за планирање, спроведување и оптимизирање на мрежите за радио комуникација.
structured cabling

Структурниот кабелски систем е исто толку важен за успехот на вашата организација како и луѓето што работат во неа. Во суштина, структуриран кабелски систем е извор на енергија на вашата организација.

Video Surveillance
Нашите експерти обезбедуваат сеопфатна проценка за различни системи за видео надзор за да ви помогнат да направите вистински избор при инсталирање или надградување на видео надзор за вашиот дом и компанија.
Close Menu

Планирање и дизајн

Планираме и дизајнираме и мали и големи телекомуникациски и компјутерски мрежи. Ова може да биде во форма на одделни проекти или како под-проекти во рамките на сопствениот проект на клиентот. Во текот на оваа фаза, работиме на поопшто ниво. Вршиме различни проценки на ризик и правиме препораки за технологија и опрема. Во рамките на полето „Техничко мрежно дизајнирање“ се фокусираме на детално планирање. Во текот на оваа фаза, ние донесуваме детални проценки и одлуки во врска со градежните алтернативи, алтернативите за инсталација и конфигурацијата. Вршиме проценки на ризик и ги избираме методите за спроведување. Нашиот избор на метод секогаш зависи од сложеноста и големината. Стандардниот метод на Радик – Системи е нашата сопствена постапка „чекор-по-чекор“.